Цэс

Танилцуулга

Сургуулийн соёл 5С
Сэйри-цэгцлэх Сэйтон-нягт нямбай Сэйсо-цэвэрлэх Сэйкэцү-Хэвшүүлэх Шидүки-зуршил болгох
Манай сургуулийн дараах дэгийг хэрэгжүүлж байна.
  Нэгдүгээр цагийн завсарлагаанаар шүлэг унших Хоёрдугаар цагийн завсарлагаанаар гимнастик Гуравдугаар цагийн завсарлагаанаар чөлөөт цаг Дөрөвдүгээр [...]
Удирдлагын мэдээлэл
Сургуулийн захирал Боловсролын Тэргүүний ажилтан, заах аргач зэрэгтэй Өлзийбадрахын Шүрэнчимэг Төгссөн сургууль: 1988 онд УБДС Мэргэжил: Биеийн тамир, [...]
Сургуулийн түүх
Манай сургууль 1946 онд Эрхтийн бүрд хэмээх газар 1 багш, 1 анги, 27 сурагч, 3 ажилтантай хичээллэж ирсэн түүхтэй. Тус сургуулийн анхны захирал, багш нь [...]
Танилцуулга
Одоогийн байдлаар 1-5 дугаар ангийн 5 бүлэг 138 суралцагч, 6-9 дүгээр ангийн 4 бүлэг 81 суралцагч нийт 9 бүлэг 219 суралцагч, 16 багш, 17 ажилчид, бага [...]
Багын заах аргын нэгдэл
Багын заах аргын нэгдэл нь 5 багштай. Үүнээс Боловсролын тэргүүний ажилтан 2, БСШУЯ-ны “Жуух бичиг”-тэн 4, заах аргач зэрэгтэй багш 5 ажиллаж байна. [...]
Дундын заах аргын нэгдэл
Дундын заах аргын нэгдэл нь 8 багштай. Үүнээс заах аргач зэрэгтэй багш 6, магистр багш 1 ажиллаж байна. үүнд: МХУЗ багш Э.Ганчимэг, математик, физикийн [...]